home home home home home

Bijsluiter

 

Video  Bewustzijnstest

 

Video Samenwerken is een symphonie

 

Artikel Teamontwikkeling als bewust proces

 

Artikel 4 fasen van teamontwikkeling

 

Test De groepsrollentest

 

 

RECEPT VOOR FEEDBACK - de 4 G's

 

1. Gedrag - benoem veranderbaar gedrag 

2. Gevolg - benoem het effect va het gedrag op jou

3. Gevoel - benoem je gevoel

4. Gewenst gedrag - benoem wat je ander wilt

 

Mogelijke bijwerkingen: Verhoogd resultaat, goede werksfeer, kortere vergaderingen, minder spanning op de werkvloer, lager ziekteverzuim, heldere communicatie en begrip. 

 

RECEPTEN VOOR SAMENWERKING

 

1. Maak verwachtingen waar

2. Zoek verbinding met bedrijfsmissie

3. Wees open als manager

4. Stimuleer Teamwork

5. Betrek mensen bij het succes van de organisatie

 

Teamsleutels

 

1. Spreek elkaar eerlijk aan, zonder iets achter te houden.

2. Een team is pas een team als er een eenduidige door iedereen onderkende teamdoelstelling is. 

3. Metacommuniceer; Laat regelmatig binnen het team de inhoud los en bespreek met elkaar HOE je communiceert.

4. Kenmerkend aan een volwassen team is dat ze zelfstandig ook moeilijke of problematische zaken met elkaar bespreken en willen bespreken.

5. Nieuw teamlid? Betrek teamleden bij het selectieproces

6. Spreek als manager je waardering uit naar de teamleden.

home home home

Maak kennis met het
unieke team- en coachspel ken je mij?

home
test